Anne-Rose Stumpf             dans livet

home               gallery               news               cv               about               felt              vedic art               dance               contact

                                                
 
dans livet

Ønsker du deg et liv i bevegelse, bedre kroppsforbindelse og stressreduksjon? ... Har du lyst til å slippe dansen og livsgleden i deg løs?

Metoden dans livet kombinerer elementer fra eldgamle dansetradisjoner med oppmerksomhetstrening og kroppsterapi.

Etter hvert vil du utvikle din egen dans som oppstår i ditt sentrum, i bekkenet. ...... Gjennom dansen kan du utfolde deg, være i nuet, glede deg over kroppen, bevegelsene    og fellesskapet. Dansen er ikke prestasjonspreget og blir ikke låst i faste trinn.................. Den gir rom for å danse med den kroppen du har.

dans gjennom livet!                                                               les mer... 

*  Passer uansett treningsbakgrunn, gravide: avklar med din lege

 

Kurs 2021   dans livet    pga. koronasituasjonen ingen kurs fortiden

 

Danseglede - oppmerksomhetstrening - pust - kroppsbevissthet

Weekendkurs der du bor...

Dersom du skaffer minst 6 deltaker og lokalet får du kurset gratis.

        
 

 

 

 vennligst ta kontakt

 

 

Kursleder: Anne-Rose Stumpf   danse- og kroppsterapeut HKiT®

Min terapeutiske utdannelse har jeg fra instituttet HKiT® - Heilende Kräfte im Tanz (helbredende krefter i dans) i Tyskland. Utdannelsen er 4-årig på deltid. Metoden er   utviklet av Gabriele Fischer og baserer på eldgamle dansetradisjoner kombinert med   Gerda Boyesens kroppsorienterte psykoterapi Biodynamic, dans livet har også kunstterapeutiske innfallsvinkler. Jeg er medlem i DGBT (Deutsche Gesellschaft für Biodynamische Tanztherapie).

Siden 1997 har jeg undervist og videreutviklet metoden dans livet i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

home               gallery               news               cv               about               felt              vedic art               dance               contact